10/28/2013 - Downtown Waterbury Business Women's Fall Tea, Nov. 7